www.Stats.in.th

กิจกรรมดีๆ
 


โครงการ “ปันความรักด้วยศิลปะ” ปี 2551


สถาบันสอนศิลปะภูศิลป์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้น โดยนำเอาศาสตร์แห่งศิลป์มาเป็นสื่อในการให้ความสุข และ สร้างเสริมศักยภาพ ให้กับเด็กๆ ผู้พิการ และ คนชรา
ด้วยจุดมุ่งหมายที่คาดหวังให้สังคมมีความสุข เพราะ สังคมแห่งความสุข ต้องเริ่มต้นด้วยการแบ่งปัน สิ่งที่ภูศิลป์ตระหนักถึง และอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม คือ การนำเอาศิลปะซึ่งเป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง มาเป็นตัวกลาง หรือ สื่อกลางในการสร้างความสุข เพราะ บางครั้ง เด็กไม่สามารถบอกเล่าความรู้สึก หรือ สื่อสารเป็นคำพูดได้ แต่สามารถสื่อสารได้ด้วยภาพ หรือชิ้นงาน ดังนั้น ศิลปะจึงมีส่วนสำคัญในการให้ความเข้าใจ ความรัก และสร้างภูมิคุ้มกันอันเข้มแข็งในจิตใจของเด็กๆ

การให้การสนับสนุน ขอเชิญชวน องค์กร สถานศึกษา โรงเรียน โรงพยาบาล หรือ ผู้สนใจทั่วไป สามารถติดต่อเพื่อให้เราเข้าไปจัดโครงการ “ปันความรักด้วยศิลปะ” โดยเรายินดีจัดเตรียมครูและอุปกรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ติดต่อได้ที่ สถาบันสอนศิลปะภูศิลป์ เบอร์โทร 02 4501322 , 081 7024452
e-mail: marketing@phusilp.com หรือ m@phusilp.com

วันที่ 15 พ.ย. 51 ภาพการจัดกิจกรรม Work Shop

เพนท์กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน สำหรับผู้ปกครองเด็กฟรีบริเวณหน้าสถาบันฯ

 

 
ภาพกิจกรรม "ปันความรักด้วยศิลปะ" ปี 2551
   
  *เดือนพฤษภาคม 2551 บ้านราชาวดีหญิง      
   
 

*เดือนกุมภาพันธ์ 2551 บ้านเด็กอ่อนศรีนคริน

   
 

 
 

*เดือนมิถุนายน 2551 บ้านบางแค

 

 

 

 

 

 
 บริการจัดกิจกรรมนอกสถานที่

สถาบันสอนศิลปะภูศิลป์ยินดีรับจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก และศิลปะรูปแบบต่างๆ เช่น

* ตามสถานที่ต่างๆที่ลูกค้าต้องการ เช่น งานเปิดตัวสินค้า งานEvent ในบริษัท ห้างสรรพสินค้า การจัดกิจกรรมศิลปะตามโรงแรมสำหรับชาวต่างชาติ หรือ อื่นๆ
* กิจกรรมการสอนนอกสถานที่

 

 
ภาพกิจกรรมนอกสถานที่
     
 

*เดือนมีนาคม 2551 เซ็ลทรัลพระราม 2

     
       
 

*เดือนกุมภาพันธ์2551 ร.ร. อนุบาล

     
     
 

*เดือนเมษายน 2551 ศูนย์หนังสือจุฬา

     
       
 

*เดือนกุมภาพันธ์2551ร.ร. อนุบาลทานตะวัน